Hoofdpunten:

 • Complex onderwerp, wordt veel onderschat.
 • Basispolis dekt in principe spoedzorg in het buitenland …
 • … maar alléén tot maximaal ‘Nederlands’ tarief.
 • Zoveel mogelijk vooraf informatie vragen.

10. In het buitenland

Als ik in het buitenland ziek word, op reis of op vakantie, vergoedt ook dan de basisverzekering mijn zorgkosten? En als ik in een ander land ga wonen? Of mij in het buitenland wil laten behandelen?

Complex onderwerp

Ook als we in het buitenland zijn, bijvoorbeeld op vakantie, lopen we het risico om zorgkosten te maken. Wie in het buitenland ziek wordt, of daar iets vervelends overkomt, kan ineens naar een dokter of naar een ziekenhuis moeten. Bent u ook dan voor de kosten hiervan verzekerd? En voor eventuele kosten van de reis naar uw thuisland? Hierop bestaat helaas geen simpel en geruststellend antwoord.

Basispolis dekt spoedzorg in buitenland

Bij spoedeisende en andere noodzakelijke zorg worden de kosten hiervan vergoed vanuit uw Nederlandse basisverzekering. Maar pas wel op: alléén voor zover dit zorg is die ook in het Nederlandse basispakket zit; en alléén tot aan het in Nederland gangbare tarief. Houd er daarom altijd rekening mee dat uw verzekeraar de kosten die u in het buitenland maakt, niet altijd vergoedt. En kijk juist op dit punt goed naar mogelijkheden om u aanvullend te verzekeren.

Declareren

Ook als kosten wel vergoed worden, kan het zijn dat u die eerst zelf ter plekke moet betalen, en pas achteraf bij uw verzekeraar kunt declareren. Voor veel landen in Europa kunt u een speciale European Health Insurance Card meenemen, die u kunt aanvragen bij uw verzekeraar (meer informatie op www.ehic.nl). Zo’n pasje zorgt er onder meer voor dat een financiële afhandeling rechtstreeks verloopt tussen uw verzekeraar en buitenlandse zorgaanbieders, zodat u niets hoeft voor te schieten. Het kan overigens ook zo zijn, dat u voor uw basisverzekering zit bij een zorgverzekeraar bij wie de ‘gewone’ zorgpas die u vanzelf krijgt (voor gebruik in Nederland) tegelijk ook een European Health Insurance Card is.

Zorg in Europa verschilt

Veel mensen weten dat bijvoorbeeld de Verenigde Staten een land is waar zorgkosten veel hoger kunnen zijn dan bij ons. Minder bekend is dat u ook in Europa tegen rare dingen aan kunt lopen. Dit komt onder meer doordat in sommige landen de zorg een stuk commerciëler is georganiseerd dan in Nederland. In bepaalde landen loopt u hierdoor de kans zelf flink te moeten bijbetalen, bijvoorbeeld doordat:

 • daar een verschil is tussen sociaal-verzekerde zorg en duurdere private zorg waar tarieven worden gerekend die ver boven de Nederlandse liggen;
 • daar andersoortige behandelingen worden toegepast die niet bij ons in het pakket zitten, bijvoorbeeld omdat het nog experimentele behandelingen zijn;
 • daar geneesmiddelen verstrekt worden die buiten ons systeem van vergoedingen vallen.

Tips om tegenvallers te voorkomen

Om grote tegenvallers zo veel mogelijk te voorkomen, kunt u een aantal dingen doen:

 • Contact met de zorgverzekeraar: neem om te beginnen altijd, zodra sprake is van mogelijke ziekenhuisopname in het buitenland, meteen contact op met de alarmcentrale van uw zorgverzekeraar. Natuurlijk zijn er situaties van ‘spoedeisendheid’ waarin vooraf met de verzekeraar overleggen geen reële optie is. In zo’n geval zal de verzekeraar normaal gesproken het gewenste begrip opbrengen. Maar bel dan wél zodra dat kan.
 • Informeer vooraf naar zorgkosten: gaat u naar een ver land, of voor langere tijd weg? Informeer voor uw vertrek bij uw zorgverzekeraar naar de hoogte van de zorgkosten in het betreffende land, en naar de hoogte van eventuele vergoedingen.
 • Aanvullend verzekeren: als blijkt dat uw basispolis te weinig zekerheid biedt, kan het verstandig zijn een aanvullende zorgverzekering en/of een reisverzekering met een dekking voor zorgkosten in het buitenland. Goed verzekerd op reis is verstandig. Maar dubbel verzekeren is niet nodig. Ga na wat er al verzekerd is via uw aanvullende verzekering, als u een reisverzekering koopt.
 • Kies proactief een nieuwe zorgverzekeraar: als u voorziet dat u in een komend jaar veel op reis zult zijn, dan is het zeker de moeite waard om bij het kiezen van een (nieuwe) zorgverzekeraar te letten op vergoeding van kosten in het buitenland. Denken dan aan:
  • ‘100 procent vergoeding’ in plaats van ‘100 procent tot maximaal Nederlands tarief’;
  • gebruik kunnen maken van service van een alarmcentrale;
  • plaatselijk vervoer naar ziekenhuis per ambulance en/of helikopter;
  • en heel belangrijk, en vaak een lastige kwestie: de kosten van terugkeer (repatriëring) naar Nederland bij ziekte of overlijden.

Expats

Er zijn nog andere situaties denkbaar waarin u in het buitenland medische kosten maakt. Als u daar bent gaan wonen. En als u ergens speciaal naar toe gaat voor een bepaalde behandeling.

Als u gaat wonen in een ander land, bijvoorbeeld als gepensioneerde of als expat, dan kan het zo zijn dat u uw Nederlandse zorgverzekering kwijtraakt. U zult zich dan in uw nieuwe woonland bij een ziekenfonds of verzekeraar ter plekke moeten verzekeren. Hoe dit precies zit, en in hoeverre dit ook geldt voor andere gezinsleden, bijvoorbeeld kinderen, kan ingewikkeld zijn. En kan per land ook weer verschillen.

Hoe zit het dan als u woont buiten Nederland net over de grens, maar werkt ín Nederland? Of u woont in Nederland maar werkt juist elders. En: hoe zit het als u in het buitenland verzekerd bent maar tijdens bezoek aan Nederland híer zorg nodig heeft? Allemaal zaken die veel te ver voeren om er hier nader op in te gaan.

Maar als u voorziet dat u in een ander land gaat wonen, zult u hoe dan ook veel moeten regelen. En natuurlijk zoveel mogelijk informatie inwinnen. Dat kunt u doen bij uw eigen, Nederlandse zorgverzekeraar. Maar u zult ook al snel terechtkomen bij de Sociale Verzekeringsbank en bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Op www.hetcak.nl vindt u meer informatie

Vraag toestemming bij behandeling in buitenland

Tot slot: u wilt speciaal naar een ander land om daar, liever dan in Nederland, een bepaalde medische behandeling of ingreep te ondergaan. Bijvoorbeeld omdat u daar sneller geholpen kunt worden dan in eigen land. Dan is het goed mogelijk dat uw zorgverzekeraar de kosten hiervan vergoedt. Het kan ook zijn dat die speciale afspraken heeft met geselecteerde zorgaanbieders in andere landen.

Maar begin hier nooit aan zonder toestemming vóóraf van uw verzekeraar. Laat u zo uitgebreid mogelijk informeren, ook over zaken als eventuele nacontroles en kosten die gemaakt moeten worden mochten er dingen mis gaan. Een website met veel informatie is die van het Nationale Contactpunt grensoverschrijdende zorg.

Met de pijl rechtsboven gaat u naar de volgende pagina. Of ga direct naar de inhoudsopgave.

Het Nationale Zorgnummer


Heeft u na het lezen van dit e-book nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Dit is de advieslijn van Patiëntenfederatie Nederland. U kunt het Nationale Zorgnummer e-mailen via de website of bellen.

Telefoon: 0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek)
van maandag tot en met donderdag van 10.00 - 13.00
of www.nationalezorgnummer.nl


Het Nationale Zorgnummer


Heeft u na het lezen van dit e-book over nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Dit is de advieslijn van Patiëntenfederatie Nederland en twee andere patiëntenorganisaties. U kunt het Nationale Zorgnummer bellen of e-mailen via de website.

Telefoon: 0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek) van maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 13.00 of www.nationalezorgnummer.nl