Hoofdpunten:

  • Opzeggen kan tot en met 31 december.
  • Een nieuwe verzekeraar vinden, moet dan vóór 1 februari.
  • Voor de basisverzekering moet iedere verzekeraar u zonder meer accepteren.
  • Maar voor aanvullende polissen geldt dit niet!

12. Overstappen naar een andere zorgverzekeraar of polis

Dit kan aan het eind van ieder kalenderjaar. Maar hoe doet u dat precies? Maakt het nog uit wat voor soort verzekering? En wat zijn de uiterste data voor opzeggen en voor een nieuwe polis kiezen?

Niet iedereen beseft dit even goed, maar: u mag aan het eind van ieder kalenderjaar wisselen van zorgverzekeraar. Of bij uw huidige zorgverzekeraar veranderen van polis. Dit geldt niet alleen voor uw verplichte basisverzekering, maar ook voor aanvullende verzekeringen die u vrijwillig afsluit. U kunt zelfs de basisverzekering bij de ene zorgverzekeraar afsluiten en een aanvullende verzekering bij een andere (maar dit is niet aan te raden). Let op: mensen met betalingsachterstand bij hun zorgverzekeraar kunnen niet overstappen.

Wilt u een polis bij uw huidige zorgverzekeraar opzeggen, geef dan duidelijk aan waar het precies om gaat. Om de basisverzekering? Om een of meer aanvullende verzekeringen? Of allemaal? En geldt de opzegging ook voor alle meeverzekerde gezinsleden?

Acceptatieplicht

Voor de basisverzekering (hoofdstuk 1) hebben alle zorgverzekeraars een acceptatieplicht: ze mogen niemand weigeren. En ze moeten voor een-en- dezelfde variant basispolis die ze aanbieden iedereen precies dezelfde premie rekenen (afgezien van kortingen voor collectiviteiten, eigen risico of vooruitbetalen van premie) (?).

Voor de aanvullende verzekering ligt dit anders. Een verzekeraar kan u voor een aanvullende verzekering met een zeer ruime dekking vragen om informatie te verstrekken over uw gezondheid. Op basis van deze informatie kunnen ze u weigeren voor de aanvullende verzekering of eventueel een extra hoge premie vragen. Maar als u kunt aantonen dat u ook bij uw oude verzekeraar al een aanvullende polis had met een zeer ruime dekking, dan hebben zorgverzekeraars onderling afgesproken iemand wel toe te laten. Ook als iemand (veel) zorg uit de aanvullende verzekering nodig heeft.

Uitstel niet mogelijk

Veranderen van zorgverzekering kan ieder jaar per 1 januari. U kunt dit regelen vanaf het moment, half november, waarop alle verzekeraars hun premies voor het komende jaar bekend moeten maken. U krijgt dan ook een aanbod toegestuurd van uw huidige zorgverzekeraar voor het voortzetten van uw huidige polis(sen).

Wilt u uw polis(sen) opzeggen, dan moet u ervoor zorgen dat uw huidige verzekeraar uw opzegging uiterlijk op 31 december binnen heeft. Uitstel is niet mogelijk. Wel heeft u daarna nog tot en met 31 januari van het nieuwe jaar de tijd om uw nieuwe zorgverzekeraar voor de basispolis te kiezen. U bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd. Heeft u op 1 februari nog steeds geen keuze gemaakt, dan bent u onverzekerd. En omdat u verplicht bent een basisverzekering af te sluiten, kunt u een boete krijgen.

Opzeggen kan op twee manieren. U kunt het zelf regelen: door uw huidige zorgverzekeraar een brief te sturen, te mailen of te bellen (vraag wel altijd om een snelle schriftelijke bevestiging). Of u kunt, als u voor 1 januari een nieuwe zorgverzekeraar hééft gekozen, gebruik maken van diens overstapservice: uw nieuwe verzekeraar zegt voor u op bij uw oude.

Veranderen van zorgverzekering betekent niet per se dat u ook verandert van zorgverzekeraar. U mag ook bij dezelfde verzekeraar overstappen naar een andere variant van de basisverzekering, bijvoorbeeld van een naturapolis naar een restitutiepolis (hoofdstuk 2) of andersom. Ook kunt u dingen veranderen aan uw aanvullende verzekering(en). Soms ook zult u overstappen naar een zorgverzekeraar die weliswaar een andere naam heeft, maar die in feite het zelfde is als uw huidige zorgverzekeraar maar dan met een ander ‘jasje’. (Meer hierover in hoofdstuk 11).

Bijzondere situaties

In uitzonderlijke gevallen kunt u ook overstappen tijdens het kalenderjaar. Dit kan als uw deelname aan een collectieve regeling (hoofdstuk 5) wordt beëindigd, bijvoorbeeld bij een nieuwe baan. Het kan ook als uw zorgverzekeraar tussentijds de polisvoorwaarden in uw nadeel verandert. Het kan bij sommige veranderingen in de persoonlijke situatie, zoals echtscheiding. En het kan als iemand 18 jaar wordt, en zelf zijn basispolis kan gaan regelen. Wie aan het eind van het kalenderjaar niet wil overstappen, hoeft verder helemaal niets te doen. Uw zorgverzekering, zowel de basispolis als eventuele aanvullende polissen, wordt dan automatisch voortgezet voor één nieuw kalenderjaar, en u accepteert hiermee de nieuwe polisvoorwaarden en premies waarvoor u in november een aanbod is toegestuurd. Check altijd wat er voor u in het aanbod van uw zorgverzekeraar verandert. Het is niet alleen de premie die verandert. Ieder jaar verandert er ook wel iets in het verzekerde pakket en de bijbehorende voorwaarden.

Met de pijl rechtsboven gaat u naar de volgende pagina. Of ga direct naar de inhoudsopgave.

Het Nationale Zorgnummer


Heeft u na het lezen van dit e-book nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Dit is de advieslijn van Patiëntenfederatie Nederland. U kunt het Nationale Zorgnummer e-mailen via de website of bellen.

Telefoon: 0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek)
van maandag tot en met donderdag van 10.00 - 13.00
of www.nationalezorgnummer.nl


Het Nationale Zorgnummer


Heeft u na het lezen van dit e-book over nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Dit is de advieslijn van Patiëntenfederatie Nederland en twee andere patiëntenorganisaties. U kunt het Nationale Zorgnummer bellen of e-mailen via de website.

Telefoon: 0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek) van maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 13.00 of www.nationalezorgnummer.nl