14. Uw zorgverzekering kiezen: alle opties op een rij

Bij het kiezen van een aangepaste of nieuwe zorgverzekering heeft u een aantal opties. Elk daarvan is in het voorgaande in een apart hoofdstuk in detail uiteengezet.
Maar tot slot zetten we die opties voor u nog één keer kort op een rij, met de hoofdpunten waar u in elk geval op moet letten.

Mocht u aan het eind van het kalenderjaar besluiten om uw huidige zorgverzekering op te zeggen of aan te passen, dan kan dit uiterlijk op 31 december. U heeft dan nog tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Voor de basisverzekering bent u hiertoe verplicht.

Basispolis

 • Ook nu bent u al (verplicht) verzekerd voor het basispakket in de zorgverzekering. Bent u hierover zonder meer tevreden, check ook dan wat de veranderingen zijn. Verder hoeft u niets te doen. Uw basisverzekering wordt dan gewoon voor opnieuw één jaar verlengd.

 • Wilt u uw basispolis veranderen, dan kan dit in drie varianten (en bij alle varianten geldt dat een zorgverzekeraar een acceptatieplicht heeft):
  1. U bent tevreden over uw polis, maar gaat op zoek naar een andere zorgverzekeraar die een vergelijkbare polis biedt voor een lagere premie.
  2. U wilt de uw polisvariant aanpassen, maar wel bij uw huidige zorgverzekeraar blijven.
  3. U wilt een andere polisvariant én die bij een andere zorgverzekeraar afsluiten.

 • De voorwaarden van uw basispolis aanpassen, kan op twee hoofdpunten. U kunt, ten eerste, kiezen tussen een restitutiepolis, een combinatiepolis, een naturapolis of (normaal gesproken de goedkoopste optie) een budgetpolis. De tweede keuze betreft het vrijwillige eigen risico: in ruil voor een premiekorting kunt u hiervoor kiezen tot een bedrag van maximaal 885 euro eigen risico per jaar (in plaats van het wettelijk geregelde verplichte minimum van 385 euro).
  Daarnaast kunt u ook letten op de service en communicatie die uw verzekerraar bij uw zorgpolis biedt. Bij een enkele polis kunt u alleen digitaal declareren en is bellen niet mogelijk. Bij andere polissen bieden juist extra’s rondom advies- en bemiddelingsdiensten.

Aanvullend verzekeren

 • Bij aanvullende verzekeringen, voor bijvoorbeeld tandartszorg of fysiotherapie, is uw eerste punt van aandacht: héb ik die al? Zo ja, en als u verder hiermee tevreden bent, dan hoeft u opnieuw niets te doen en wordt deze aanvullende verzekering automatisch voor weer een jaar verlengd.
 • Wilt u een of meer van uw aanvullende verzekeringen aanpassen, bij uw huidige zorgverzekeraar, houd er dan rekening mee dat die, anders dan bij de basisverzekering, voor aanvullende polissen géén acceptatieplicht heeft. Een weigering is dus mogelijk. Of de (nieuwe) premie kan hoger uitpakken.
 • Weigering en/of wel érg hoge premies zijn ook mogelijk als u een of meer nieuwe aanvullende verzekeringen wilt afsluiten. Als een zorgverzekeraar u een ‘verhoogd risico’ vindt, op grond van bijvoorbeeld uw leeftijd of uw gezondheidstoestand, dan kan die obstakels opwerpen.
 • U kunt er voor kiezen om aanvullend verzekerd te zijn bij een andere zorgverzekeraar dan die waar u voor de basispolis bent verzekerd. Maar dit is niet altijd voordelig. De verzekeraar kan een toeslag rekenen voor de aanvullende verzekering.

Korting

 • Als u zich aansluit bij een ‘collectiviteit’ (?), een georganiseerde groep van verzekerden, dan kunt u voor een basispolis een premiekorting tot maximaal 5 procent krijgen. Voor de aanvullende verzekeringen is de hoogte van de korting niet wettelijk begrensd.
 • Misschien bént u al verzekerd via zo’n collectiviteit, maar voor de zekerheid kan een check nooit kwaad.
 • Voor het aansluiten bij een collectiviteit zijn er verschillende opties. Soms kunt u dit bij uw werkgever doen. Ook kan het bij allerlei verenigingen, clubs, belangenorganisaties, gemeente en consumenten- en patiëntenorganisaties. En ook via vergelijkingssites kunt u collectiviteitskorting krijgen.

Zorgtoeslag

 • Is uw bruto jaarinkomen lager dan een bepaald maximum, dan heeft u recht op een tegemoetkoming in de kosten van de basisverzekering. U moet de zorgtoeslag zelf aanvragen bij de Belastingdienst.

Kinderen en ouderen

 • Voor kinderen tot 18 jaar is de basisverzekering gratis. Bij sommige zorgverzekeraars mogen ze ook gratis deelnemen aan aanvullende verzekeringen van de ouders. U moet uw kind wél als verzekerde aanmelden voordat het 4 maanden oud is.
 • Voor wie de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, verandert in principe niet veel. De premie voor de basispolis maakt geen onderscheid naar leeftijd. In een enkel geval kan het zijn, dat bij aanvullende verzekeringen de premies hoger worden.

Buitenland

 • Niet alle zorgkosten die u in het buitenland maakt, worden vanuit uw Nederlandse basisverzekering vanzelf voor 100 procent vergoed. Ook niet voor spoedeisende zorg, en ook niet overal in Europa. Dit wordt vaak onderschat, wat het risico met zich meebrengt van onverwacht hoge eigen (bij)betalingen.
 • Wees daarom altijd goed geïnformeerd over mogelijke kosten en vergoedingen in landen waar u naartoe gaat, zeker als u voor langere tijd op reis gaat. En kijk goed naar de mogelijkheid om financiële risico’s te beperken met aanvullende verzekering.
 • Als u speciaal naar een ander land gaat om daar een specifieke behandeling of ingreep te ondergaan, en u wilt dat de kosten hiervan vergoed worden, overleg dan altijd vóóraf met uw zorgverzekeraar.

Met de pijl rechtsboven gaat u naar de volgende pagina. Of ga direct naar de inhoudsopgave.

Het Nationale Zorgnummer


Heeft u na het lezen van dit e-book nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Dit is de advieslijn van Patiëntenfederatie Nederland. U kunt het Nationale Zorgnummer e-mailen via de website of bellen.

Telefoon: 0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek)
van maandag tot en met donderdag van 10.00 - 13.00
of www.nationalezorgnummer.nl


Het Nationale Zorgnummer


Heeft u na het lezen van dit e-book over nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Dit is de advieslijn van Patiëntenfederatie Nederland en twee andere patiëntenorganisaties. U kunt het Nationale Zorgnummer bellen of e-mailen via de website.

Telefoon: 0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek) van maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 13.00 of www.nationalezorgnummer.nl