Hoofdpunten:

  • Verplicht eigen risico is 385 euro.
  • Vrijwillig eigen risico tot maximaal 500 euro daarbovenop.
  • Eigen risico’s niet verwarren met eigen bijdragen.

3. Eigen risico

Wat is dat? Voor wie geldt het en hoe hoog is het? Welke soorten zijn er en is het nemen van een (extra) vrijwillig eigen risico wel verstandig? Wat is het verschil met eigen bijdragen?

Iedere Nederlander is wettelijk verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten. Hieruit vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten die u maakt voor de meest ‘noodzakelijke’, ‘onmisbare’ zorg. Maar die vergoeding begint pas nadat u eerst zelf het ‘verplichte eigen risico’ (?) heeft betaald. Sinds 2016 is dit 385 euro per jaar.

Dit eigen risico geldt niet voor alle zorg uit de basisverzekering (?). Het geldt wel voor medisch specialistische zorg en voor geneesmiddelen. Maar - heel belangrijk! - het geldt niet voor bezoek aan de huisarts; en evenmin voor verloskundige zorg en wijkverpleegkundige zorg. Ook wie jonger is dan 18 jaar is vrijgesteld. Er zijn nog meer uitzonderingen, maar die zijn te specifiek om er hier op in te gaan. Uw zorgverzekeraar kan u hierover informeren.

U kunt op de website van uw zorgverzekeraar, in uw eigen ‘gepersonaliseerde’ omgeving (‘mijn …’), het hele jaar door inzien hoeveel eigen risico (?) er nog over is. Ook bieden verzekeraars mogelijkheden om eigen risico gespreid te betalen.

Hoger risico, lagere premie

Naast het wettelijk verplichte eigen risico, is er ook nog de extra mogelijkheid van een vrijwillig eigen risico (?). U kunt zelf kiezen of u hiervan gebruik wilt maken. Sommige mensen vinden dit de moeite waard, omdat de zorgverzekeraar in ruil hiervoor een korting geeft op de premie voor de basisverzekering. Hoe hoog die korting uitvalt, hangt af van de hoogte van het vrijwillig eigen risico waarvoor u kiest. Die keuze loopt op in stappen van 100 euro extra eigen risico per jaar, tot maximaal 500 euro. (Maar verzekeraars zijn niet verplicht om alle afzonderlijke stappen te bieden.) Samen met het verplichte eigen risico, kunt u dus kiezen voor een totaal eigen risico van maximaal 885 euro (500 + 385) per jaar.

Hoeveel premiekorting u precies krijgt bij een vrijwillig eigen risico verschilt per zorgverzekeraar. Om een idee te geven: bij een vrijwillig eigen risico van 500 euro was in 2019 de gemiddelde korting 227 euro. U moet hier dus een financiële afweging maken. Aan de ene kant een premiekorting, maar met daar tegenover de kans op extra zorgkosten, die u zelf moet betalen en met een maximum dat ruim twee keer hoger is dan die premiekorting.

Gemeentepolis

Voor mensen met een laag inkomen, chronische ziekte of beperking bieden bijna alle gemeenten in Nederland een speciale zorgverzekering aan: de zogeheten Gemeentepolis. U krijgt dan een ?) plus aanvullende verzekering (?). Soms betalen mensen met een Gemeentepolis geen eigen risico: de gemeente betaalt dan dit bedrag voor u. Meer informatie over de voordelen hiervan en over hoe dit per  gemeente is geregeld vindt u op: www.gezondverzekerd.nl.

Eigen risico aanpassen

Wilt u uw vrijwillig eigen risico aanpassen? Dit kan eenmaal per jaar, net als het kiezen van een nieuwe zorgverzekering. Als u de aanpassing uiterlijk 31 december doorgeeft aan uw zorgverzekeraar, gaat die per 1 januari in.

Eigen bijdrage

Tot slot: het eigen risico moet niet worden verward met een eigen bijdrage. Een eigen bijdrage is een gedeelte van de zorgkosten dat u zelf moet betalen. De hoogte hiervan is voor iedereen hetzelfde en is wettelijk bepaald. Eigen bijdragen zijn er voor kraamzorg thuis, ‘zittend ziekenvervoer’ (dus: niet per ambulance), verschillende hulpmiddelen, poliklinische bevalling zonder medische indicatie, tandheelkundige zorg op medische indicatie, en sommige geneesmiddelen (met sinds 2019 een maximum van 250 euro). Sommige zorgverzekeraars bieden in hun aanvullende verzekeringen een vergoeding voor bepaalde eigen bijdragen.

Met de pijl rechtsboven gaat u naar de volgende pagina. Of ga direct naar de inhoudsopgave.

Het Nationale Zorgnummer


Heeft u na het lezen van dit e-book nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Dit is de advieslijn van Patiëntenfederatie Nederland. U kunt het Nationale Zorgnummer e-mailen via de website of bellen.

Telefoon: 0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek)
van maandag tot en met donderdag van 10.00 - 13.00
of www.nationalezorgnummer.nl


Het Nationale Zorgnummer


Heeft u na het lezen van dit e-book over nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Dit is de advieslijn van Patiëntenfederatie Nederland en twee andere patiëntenorganisaties. U kunt het Nationale Zorgnummer bellen of e-mailen via de website.

Telefoon: 0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek) van maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 13.00 of www.nationalezorgnummer.nl