Hoofdpunten:

 • Tot maximaal 5 procent korting op de basispolis.
 • Maar in de praktijk doorgaans minder.
 • Soms ook korting bij aanvullende polissen.
 • Bijna 7 van de 10 verzekerden zit bij een collectiviteit.
 • Kijk niet alleen naar korting, maar ook naar de pakketinhoud.

5. Collectiviteiten

Wat zijn dat precies? Wat voor soorten heb je? En hoe hoog is de premiekorting?

Geen onderscheid in premie basispolis

Zorgverzekeraars mogen geen onderscheid maken in de premie die ze voor een-en-dezelfde variant basispolis vragen. Bijvoorbeeld door die hoger te maken voor mensen die ouder zijn of chronisch ziek zijn. Ze mogen wel verschil in premie maken tússen specifieke varianten basispolis. Bijvoorbeeld door een restitutiepolis duurder te maken dan een naturapolis (hoofdstuk 2). Maar per specifieke variant polis moeten ze dan weer iedereen voor precies dezelfde premie accepteren. Met één uitzondering.

Korting voor georganiseerde groepen

Verzekeraars mogen korting tot maximaal 5 procent op de basispolis geven aan ‘collectiviteiten’ (?). Oftewel: georganiseerde groepen van verzekerden. De idee hierachter is dat bij het vrij functioneren van de zorgverzekeringsmarkt, iets wat de overheid graag ziet, ook een mogelijkheid hoort tot kwantumkorting, en tot uitoefenen van georganiseerde inkoopmacht. Van dat idee kwam nog niet veel terecht. Met als gevolg dat de korting werd betaald door verzekerden zelf en individueel verzekerden. Daarom heeft de overheid de maximale korting met ingang van 2020 teruggebracht naar 5 procent. Het staat zorgverzekeraars vrij om meer korting te geven op aanvullende verzekeringen.

U kunt zich met korting verzekeren, vaak ook voor aanvullende polissen, via bijvoorbeeld:

 • uw werkgever
 • een belangenorganisatie (zoals een ouderenbond of een vakbond)
 • uw gemeente
 • een consumenten- of patiëntenvereniging

Check uw ‘collectiviteits-status’

Bent u, als u hoort bij de groep ‘individueel verzekerden’, een dief van uw eigen portemonnee? Misschien wel, maar met wel deze kanttekeningen. Ten eerste: weet u wel honderd procent zeker dát u op dit moment niet via een collectiviteit bent verzekerd? Hoe zit dit precies bij uw werkgever? Of bij een ex-werkgever waar u vooralsnog, misschien voor het gemak, in de zorgverzekering bent gebleven? Of is dan uw korting misschien al wél opgeheven? Het kan daarom nooit kwaad om bij uw huidige verzekeraar even te informeren naar uw ‘collectiviteits-status’, en eventueel naar mogelijkheden voor het krijgen van (extra) korting.

Hoe vind ik een collectieve verzekering?

Als u nog niet bij een collectiviteit hoort en ook ‘nergens lid van bent’, dan zijn er toch nog opties om bij een collectieve verzekering te komen:

 • Ga na of u onvermoed toch hoort bij iets dat als collectiviteit opereert al was het maar uw sportvereniging.
 • Zoek organisaties die verder geen ander doel hebben dan het bedingen van een collectiviteitskorting op de zorgverzekering.
 • Voor mensen met een laag inkomen, chronische ziekte of beperking bieden veel gemeenten een speciale collectieve zorgverzekering aan, de zogeheten Gemeentepolis. Dan krijgt u vaak een combinatie van basis- en aanvullende verzekering, waarin soms ook het verplichte eigen risico uit de basisverzekering is herverzekerd. Meer informatie, over de voordelen hiervan en over welke gemeenten dit precies zijn, vindt u op: www.gezondverzekerd.nl.

Eerst inhoud, dan prijs

Tot slot nog dit: korting via een collectiviteit kán voordelig zijn. Maar het is niet de enige manier waarop de premie voor uw basispolis kan variëren. Er zijn ook verschillen tussen specifieke varianten van polissen. En er zijn verschillen, ook bij verder gelijke voorwaarden, tussen een polis bij de ene zorgverzekeraar en dezelfde polis bij een andere.

Wel of niet kiezen voor korting via een collectiviteit, is dus altijd maar één van de opties die u heeft. Want een polis met korting bij verzekeraar X kán zelfs duurder zijn dan een vergelijkbare polis zonder korting bij verzekeraar Y. Er zijn polissen in de markt waarbij helemaal geen collectieve korting mogelijk is en die soms vanzelf al relatief scherp zijn geprijsd. Bepaal daarom altijd eerst wat voor polis u precies wilt. En ga pas dan op zoek naar het voor u meest passende aanbod, al dan niet via een collectiviteit.

Met de pijl rechtsboven gaat u naar de volgende pagina. Of ga direct naar de inhoudsopgave.

Het Nationale Zorgnummer


Heeft u na het lezen van dit e-book nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Dit is de advieslijn van Patiëntenfederatie Nederland. U kunt het Nationale Zorgnummer e-mailen via de website of bellen.

Telefoon: 0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek)
van maandag tot en met donderdag van 10.00 - 13.00
of www.nationalezorgnummer.nl


Het Nationale Zorgnummer


Heeft u na het lezen van dit e-book over nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Dit is de advieslijn van Patiëntenfederatie Nederland en twee andere patiëntenorganisaties. U kunt het Nationale Zorgnummer bellen of e-mailen via de website.

Telefoon: 0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek) van maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 13.00 of www.nationalezorgnummer.nl