Wat je eerst moet weten

Wat je precies betaalt voor je zorgverzekering en wat je hiervoor terugkrijgt, valt in een paar hoofdonderwerpen uiteen. Die komen in deze gids stuk voor stuk aan de orde, ieder in een of meer eigen hoofdstukken. Vier hoofdonderwerpen zijn, in volgorde van behandeling:

  • Basisverzekering. Die is voor iedereen wettelijk verplicht (hoofdstuk 1), en dekt de kosten van de meest ‘noodzakelijke medische zorg’. De maandpremie die je hiervoor aan je zorgverzekeraar betaalt, is het meest direct in het oog springende onderdeel van de zorgverzekering. Basispolissen (?)  zijn er in een aantal varianten (hoofdstuk 2).
  • Eigen risico. Dit hoort bij de basisverzekering (?), en valt uiteen in een verplicht en een vrijwillig deel (hoofdstuk 3).
  • Aanvullende verzekering. Die is vrijwillig, op terreinen die niet (volledig) worden gedekt door de basisverzekering, zoals tandzorg en fysiotherapie (hoofdstuk 4).
  • Zorgtoeslag. Dit is een financiële compensatie voor de kosten van zorgverzekering, voor huishoudens met lager(e) inkomens (hoofdstuk 6).

Met de pijl rechtsboven ga je naar de volgende pagina. Of ga direct naar de inhoudsopgave.

Het Nationale Zorgnummer


Heb je na het lezen van dit e-book nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Dit is de advieslijn van Patiëntenfederatie Nederland. Je kunt het Nationale Zorgnummer e-mailen via de website of bellen.

Telefoon: 0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek)
van maandag tot en met donderdag van 10.00 - 13.00
of www.nationalezorgnummer.nl


Het Nationale Zorgnummer


Heeft u na het lezen van dit e-book over nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Dit is de advieslijn van Patiëntenfederatie Nederland en twee andere patiëntenorganisaties. U kunt het Nationale Zorgnummer bellen of e-mailen via de website.

Telefoon: 0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek)
van maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 13.00
of www.nationalezorgnummer.nl